Yaşam Koçu Nedir ve Ne Yapar

Date:

Share post:

Yaşam koçu nedir ve ne yapar yazımızda ne olduğunu, sahip olması gereken özellikleri ve koçla çalışmanın faydalarını paylaştık.

İçindekiler

 

Yaşam koçu nedir?

Yaşam Koçu Nedir?

Bir yaşam koçu, insanların yaşam becerilerini güçlendirmelerine ve tüm potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. Müşteriler, insanların yeni hedefler belirlemesine ve hayatlarının yönünü değiştirmesine yardımcı oldukları için yaşam koçları ararlar. Bir yaşam koçu, her bir kişi ve onların geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kişisel veya profesyonel çabalarını bir sonraki seviyeye taşımak için gerekli adımlar konusunda onlara objektif bir bakış açısı sağlamak üzere kişilerarası becerilerini kullanır.  Ek olarak, müşterilerin hedeflerine ulaşması için gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik destek, motivasyon ve sorumluluk sunarlar.

Yaşam Koçu Ne İş Yapar?

Yaşam koçu, müşterilerin önemli becerileri geliştirmelerine, hedefler belirlemelerine ve hayatlarını değiştirmelerine yardımcı olan sonuç odaklı bir mentordur. İnsanlarla çalışmaktan ve başkalarındaki olumlu değişimi etkilemekten hoşlananlar için harika bir alandır. Bu bireylerin ne yaptığını anlamak, bunun sizin için doğru kariyer yolu olup olmadığını belirlemenize veya kişisel ve mesleki gelişiminize yardımcı olacak bir yaşam koçu bulmanıza yardımcı olabilir.

Dünya çapında en iyi yaşam koçlarının ilk üçü Tonny Robbins , Robin Sharma ve Alyssan Nobriga’ dır.

Yaşam koçları, büyük yaşam krizleri ve geçişler sırasında yardımcı olabilir. Ayrıca yaşamlarını etkileyen duygusal veya sosyal bozuklukları olan kişilere de yardımcı olabilirler. Örneğin, kariyer değişikliği yapmak isteyen bir kişi, geçiş süreci boyunca kendisine rehberlik edecek bir yaşam koçu kullanabilir. Çeşitli yaşam koçları olmasına rağmen genellikle yaşam koçları şu görevleri yerine getirirler:

 • Yeni müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, onların kişiliğini, arka plan hedeflerini ve mücadelelerini tanımak
 • Müşterilerle para yönetimi, beceri geliştirme ve problem çözme konusunda işbirliği yapmak
 • Müşterilerin kendilerinin üstün oldukları veya geliştirebilecekleri yönlerini anlamalarına yardımcı olmak için kişilik ve beceri testleri uygulamak
 • Müşterilerin eyleme geçirilebilir hedefler belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için net planlar oluşturmasına yardımcı olmak
 • Müşterilerle hedeflere nasıl ulaştıklarına dair sürekli iletişim kurarak ilerlemeyi teşvik etmek
 • Duygusal beceriler, iletişim becerileri ve diğer kişilerarası beceriler veya yaşam becerileri konusunda eğitim vermek.
Yaşam koçu türleri

Yaşam Koçu Türleri Nelerdir?

Bazı yaşam koçları müşterilere hayatlarının çeşitli yönlerinde yardımcı olsa da, yaşam koçlarının belirli müşteri gruplarına yardımcı olmak için takip edebilecekleri çeşitli uzmanlıklar vardır. İşte farklı yaşam koçlarından bazılarına genel bir bakış:

 • Kariyer Koçluğu
 • Bağımlılık ve ayıklık
 • Finansal Koçluk
 • Boşanmak
 • Diyet ve fitness Koçluğu
 • Akıl sağlığı
 • Spirütüel Koçluk
 • Yaşam becerileri
Müşterisine çok yönlü bakabilmelidir.

Bir Yaşam Koçunda Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bir yaşam koçu ararken, teknik eğitiminin yanı sıra çeşitli kişilerarası ilişkiler ve sosyal becerilere sahip birini bulmak önemlidir. İşte bir yaşam koçunda aranacak özellik ve becerilerin listesi:

Şefkat: Yaşam koçları her danışanın mücadelesini dinler ve özen ve şefkatle karşılık verir.

Aktif dinleme: Yaşam koçlarının, müşterilerinin benzersiz hedeflerini öğrenmek ve onlara yardım ve rehberlik sağlamak için güçlü aktif dinleme becerilerine sahip olmaları gerekir.

Empati: Danışanlar umutlarını, hayallerini ve korkularını bir yaşam koçuyla paylaşabilirler, bu nedenle yaşam koçlarının, danışanlarının kendileriyle açık bir şekilde iletişim kurarken kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak için empatik olmaları önemlidir.

Yaratıcılık: Bir yaşam koçu, müşterilere hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir dizi yaratıcı fikir ve kaynak sağlar. Yaşam koçları müşterilerin yeni girişimlere girmelerine yardımcı olmaktan sorumlu olabileceğinden, çeşitli yeni kavramları, fikirleri ve sonuçları görselleştirmeli ve tasarlamalıdırlar.

İletişim: Bir yaşam koçu, müşterilerle çeşitli şekillerde konuşmak için mükemmel yazılı ve sözlü iletişime sahiptir. İletişim tarzlarını her müşteriye göre ayarlayabilirler.

Gözlem: Yaşam koçları her danışanı gözlemler ve danışanların engelleri aşmalarına yardımcı olmak için objektif bakış açıları sunar. Müşterinin gözden kaçırabileceği nüansları belirlemek için detaylara olan dikkatlerini kullanırlar.

Hedef belirleme: Büyüme fırsatlarını belirlemek, etkili çözümler bulmak ve bunları uygulamak için net adımlar seçmek için müşterileriyle işbirliği yaparlar. Müşterilerin başarılı olmasına yardımcı olmak için SMART hedefleri gibi araçları kullanırlar.

Sorun çözme: Yaşam koçları bu becerileri danışanların hedeflere ulaşmaya yönelik stratejik planlar geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanır. Ayrıca bir planın sonuçlarını değerlendirebilir ve müşterilerin ihtiyaç halinde uyum sağlamasına yardımcı olabilirler.

Yaşam koçları ne kadar kazanıyor?

Yaşam Koçları Ne Kadar Kazanır?

Bir yaşam koçununkazancı genellikle uzmanlık alanlarına, istihdam türüne, eğitim düzeyine, sertifikasyona ve coğrafi konuma bağlıdır. Yaşam koçu sertifikaları ve ek eğitimler de kazançlarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Bir yaşam koçu tutmanın faydaları

Bir Yaşam Koçu Tutmanın faydaları

Müşteriler, ister mesleki gelişimleriyle ilgileniyor olsun, ister kişisel hedeflerine ulaşmayı umuyor olsun, çeşitli nedenlerle bir yaşam koçuyla çalışabilirler. Bir yaşam koçu tutmanın faydalarından bazıları şunlardır:

Negatif kalıpların belirlenmesi: Müşterilere yeni ve objektif bir bakış açısı sunabildikleri için, bir yaşam koçu müşterinin alışkanlıklarını ve yaşam tarzını gözden geçirebilir ve büyümelerini ve başarılarını engelleyebilecek olumsuz kalıpları tespit edebilir. Bir yaşam koçu kiralayarak bireyler kendi davranışları hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve onları nasıl değiştirebileceklerini anlayabilirler.

Yaratıcılığın arttırılması: Müşterinin hedeflerine bağlı olarak, yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olması için bir yaşam koçu kiralayabilirler. Yenilik, çeşitli alanlarda yararlı bir beceri olabilir ve yaşam koçları, insanların yeni, benzersiz fikirler düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İş-yaşam dengesini geliştirmek: Eğer bir kişi profesyonel ve kişisel olarak başarılı olmakta zorlanıyorsa, olumlu bir iş-yaşam dengesi kurmasına yardımcı olması için bir yaşam koçu kiralayabilir. Bu, insanların arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle olumlu ilişkiler geliştirip sürdürürken rollerinden daha fazla tatmin bulmalarına yardımcı olabilir.

Yaşam koçunun terapistten farkı nedir?

Yaşam Koçunun Terapistten Farkı Nedir?

Her ne kadar bireylere hem tavsiyelerde bulunup hem de yardımcı olsalar da yaşam koçları ve terapistler arasında önemli farklılıklar vardır. Terapistler, bireylerin mevcut koşullarını ve duygusal veya zihinsel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için, danışanlarının çocuklukları, ergenlik dönemleri ve yaşamları boyunca biçimlendirici deneyimleri de dahil olmak üzere geçmişlerini dikkate alır. Yaşam koçları, bireyin istekleri ve neyi başarmayı umdukları da dahil olmak üzere geleceğine odaklanır. Daha sonra, insanların hayatlarında olumlu değişim yaratmak ve hedeflerine ulaşmak için atabilecekleri adımları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilerinin mevcut durumlarını analiz ederler.

Bu iki meslek, tedavi ve yardım yöntemleri açısından da farklılık göstermektedir. Terapistler genellikle müşterilerine yardımcı olmak için çeşitli terapi türlerini kullanırken, yaşam koçları insanlara yardımcı olmak için hedef belirleme aktivitelerinden ve diğer kişisel gelişim egzersizlerinden yararlanabilirler. Koçluk oturumları şunları içerebilir:

 • Müşterilerin kişisel ve profesyonel hedeflerini belirlemek
 • Müşterilerin benzersiz istekleri, istekleri ve kişiliklerine göre kişiselleştirilmiş planlar tasarlamak
 • Müşterileri kısa ve uzun vadeli kişisel gelişim hedefleriyle desteklemek için koçluk yolculukları boyunca motive etmek ve onlara rehberlik etmek

Yaşam Koçu Olmak İçin Gerekli Eğitim Nedir?

Yaşam koçu olmak için genellikle belirli bir eğitim veya sertifika programından geçmek gerekir. Bu eğitimler ve sertifikalar, yaşam koçlarının müşterilerine etkili bir şekilde yardımcı olabilmeleri için gerekli beceri ve teknikleri kazandırmayı amaçlar.

Yaşam koçluğu için gerekli eğitim ve sertifikasyon genellikle şu adımları içerir:

1. Eğitim Programları:

Yaşam koçluğu eğitim programları, genellikle koçluk becerileri, etik ilkeler, koçluk süreci, müşteri ile iletişim kurma yöntemleri gibi konuları kapsar. Bu programlar çevrimiçi veya yüz yüze olarak sunulabilir.

2. Sertifika Programları:

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), Avrupa Koçluk ve Mentörlük Konseyi (EMCC), Uluslararası Koçluk Birliği (ICA) gibi kuruluşlar tarafından akredite edilmiş sertifika programları, koçluk alanında profesyonellik ve güvenilirlik sağlar. Bu tür bir sertifika, yaşam koçunun alanında yeterli eğitim ve bilgiye sahip olduğunu gösterir.

3. Uygulamalı Deneyim:

Eğitim ve sertifikasyonun yanı sıra, uygulamalı koçluk deneyimi de önemlidir. Bu, genellikle eğitim programının bir parçası olarak gerçek müşterilerle çalışmayı içerir.

4. Sürekli Eğitim ve Gelişim:

Koçluk becerilerini ve bilgisini güncel tutmak için sürekli eğitim ve profesyonel gelişim de önemlidir. Bu, atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar ve ileri düzey eğitim programları aracılığıyla sağlanabilir.

Yaşam koçluğu için spesifik eğitim gereksinimleri, çalışmak istediğiniz ülkeye ve hedeflediğiniz koçluk derneklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yaşam koçu olarak çalışmaya başlamadan önce, hedeflediğiniz alandaki spesifik gereklilikleri araştırmak önemlidir.

Özet – Yaşam Koçluğu Nedir, Ne değildir? 

 • Müşteri önderlik eder
 • Gelecek odaklıdır
 • Hedef odaklıdır
 • Keyiflidir
 • Sorumluluk almayı gerektirir
 • Sorular sorar
 • Kuvvetli yanlara odaklanır
 • Terapi değildir
 • Geçmişe odaklanmaz
 • Yönetmez
 • Yargılamaz
 • Nasihat vermez
 • Ne yapacağını söylemez
 • Utandırmaz

İyi bir yaşam koçu , acı engeli ne olursa olsun sizi tam potansiyele iten motive edici bir ilham kaynağıdır. Sizdeki gizli potansiyeli ortaya çıkaran, cesaretlendirerek, geliştirerek ve inanarak performansınızı en üst düzeye taşıyan adanmış bir kişidir.

 

 

accessland.live
accessland.livehttps://accessland.live
Dakikalar içerisinde fark yaratmaya başlayın.Her ay yeni ve kaliteli video ve podcast içeriklerle hayatınızda ve kariyerinizde başarı hikayenizi yazın. Hemen Accessland.live'a üye olun.
spot_img

Related articles

Pinterest Para Kazanma Yolları

Pinterest Para Kazanma Yolları blogumuzda bir web siteniz olsun ya da olmasın, Pinterest ile para kazanma rehberini paylaştık. Pinterest,...

Kelebek Saç Kesimleri – Taze Bir Görünüm İçin Dönüştürücü Bir Tarz

Kelebek Saç Kesimleri blogumuzda taze bir görünüm için dönüştürücü bir tarzla, modern kesim önerileriyle güzelliğinizi yeniden keşfedin. Kelebek saç...

Kelebek Saç Kesimi: Şıklığın ve Zarafetin Yeni Adı

Kelebek saç kesimi blog yazısında, ilham alabileceğiniz 20 kelebek saç kesimi modelini keşfedecek ve stilinize en uygun olanı...

2024 Topuz Saç Modelleri – 50 Süper Trend Model

2024 topuz saç modelleri blogumuzda, her tarza ve duruma uygun 50 süper trend topuz modeli ile size ilham...