Caz Müziğinden Şaşırtıcı Liderlik Dersleri

Date:

Share post:

Caz müziğinden şaşırtıcı liderlik dersleri makalemiz ile kaos, dinamizm ve yenilikçi ritimlerde saklı olan liderlik sanatını keşfedin. Cazın ritmiyle senkronize bir şekilde gelişen esneklik, uyum ve yaratıcılık ilkelerini, etkili liderlik stratejilerine nasıl dönüştürebileceğinizi anlattık.

KarMaşaya evet

Belirsizlik, risk, aciliyet: Hiçbir şey kaçınılmaz değildir.

Kaygı, negatiflik, korku, utanç: Başarıyı bunlardan daha fazla sabote eden başka bir şey yoktur.

Bu ifadeler hem bir iş lideri hem de bir caz müzisyeni için eşit derecede geçerlidir. Frank J. Barrett, bu iki rolle de yakından tanışıktır. Organizasyonel Davranış üzerine doktora derecesine sahip bir yönetim bilimci ve yönetici eğitimi öğretmeni olan Barrett, aynı zamanda başarılı bir caz piyanisti ve “Karmaşaya Evet: Cazdan Öğrenebileceğimiz Şaşırtıcı Liderlik Dersleri” adlı kitabın yazarıdır.

Barrett’a göre, iş dünyası, caz sahnesindeki yaşam gibi, beklenmedik ve karmaşık bir yapıya sahiptir.

Barrett‘a göre, iş dünyası, caz sahnesindeki yaşam gibi, beklenmedik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Karşınıza, kendi seçiminiz olmayan durumlar çıkar; bunlar, çoğu zaman başkalarının kararları ve davranışları tarafından şekillendirilir. İleriye doğru atacağınız adımlar için sonsuz sayıda yol varken, hangisinin en doğru olduğunu gösteren kesin bir kılavuz bulunmaz. Gerçek başarıya ulaşmanın yolu, pozitif düşünmekten ve kısıtlamalardan uzak, yaratıcı ve esnek bir yaklaşımla sürekli yenilik yapma ve doğaçlama yeteneğinden geçer. Bu süreçte, her anı kucaklamak ve mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanmak esastır.

Caz tarzı liderlik, bireysel sanatçının, müzikal performansta ortak yaratıcı katılım ve diğer sanatçılarla birlikte kendi zanaatını geliştirmesiyle başlar.

Benzer şekilde, kişisel ustalık, yönetim literatüründe durumsal liderlik olarak adlandırılan uygulamanın temel bir bileşeni olan, durumlara en iyi halimizi getirmek için benimsediğimiz bir sorumluluktur. Elbette başkalarının da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının garantisi yok, ancak liderler olarak hem başkalarına örnek olmak hem de içinde bulunduğumuz alanı veya ortamı yükseltmek için becerilerimizi, zihniyetimizi, kalbimizi ve ruhumuzu sürekli olarak geliştirmek bir zorunluluktur. Ekip ruhu hem çalışmayı hem oynamayı, keyif almayı gerektirir. Eğer ekipteki herkes ellerinden gelenin en iyisini yaparsa, o zaman cazın swing denilen kalitesini yakalama şansınız artar.

Ekip Dehası ve Akışta olmak

Mihaly Csikszentmihalyi, pozitif psikolojinin kurucularından biri olarak kabul edilen, ilk olarak akışı tanımlayan ve bu konuda araştırma yapan kişidir.

Csikszentmihalyi

Csikszentmihalyi ,İnsanların dört faktörün birleşimiyle akışa girme olasılıklarının ve dahice işler yapma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu buldu:

Birincisi, becerileri görevin zorluklarını karşılar;

İkincisi, hedefin netliği;

Üçüncüsü, hedefe ulaşmaya ne kadar yakın olduklarına dair tutarlı geri bildirim;

Ve dördüncüsü, tamamen göreve konsantre olma özgürlüğü.

Bireysel veya ekip grup olarak akış, odaklanmaya, dikkat dağıtmadan, bir miktar başarısızlık riskiyle birlikte meydan okuma duygusuna sahip olarak, ana ustalıkla dalmaya dayanır. Caz toplulukları senkop, swing ve doğaçlama yaptığında, hem çalıp hem iletişimde kalırken, eş zamanlı olarak da anda inovasyon gerçekleştirirler.

Kişisel ve grup akışına yönelik bu odaklanmış temel, cazda olduğu gibi liderlikteki en iyi uygulamaların ortak özelliği olan yakın ve derin dinlemeyle güçlendirilir. Akış deneyimi evrenseldir ve tüm sınıflarda, cinsiyetlerde, yaşlarda ve kültürlerde meydana geldiği bildirilmiştir, ve birçok farklı türdeki aktiviteler sırasında deneyimlenebilir.

Eğer bir zamanlar birinin performansının üst düzeyde olduğunu duymuşsanız, muhtemelen bir akış deneyimini tarif ediyorlardı. Akış, beceri düzeyinizle karşı karşıya olduğunuz zorluğun eşit olduğu durumlarda meydana gelir.

Caz Müziğinden Liderlik Dersleri – Ekibin  Akışta Olabilmesi  İçin On Koşul

1. Problem çözme veya problem bulma modundaki ekip hedefi. Sorunlar tespit edilip tanımlanırken çözülür.  Bu, çeşitliliğin önemli olduğu caz ve doğaçlama tiyatro topluluklarında görülür.

2. Anda tam katılımını sağlayacak açık bir tavırla yakın dinleme.

3. Konsantrasyon’u grubun faaliyetleri ile diğer her şey arasında bir sınır oluşturarak tamamlama

4. Kontrolde Olmak: özerklik, yeterlilik ve ilişki duygusu.

5. Harmanlanmış Egolar: Her biri “derin dinleme ile yaratıcı katkıyı dengeleyerek doğaçlamanın paradokslarını” yönetir. Bill Charlap Trio, egoların topluluk uğruna harmanlandığı derin dinleme ve yaratıcı katkı düzeyinin en iyi örneğidir.

6. Eşit Katılım: Toplumsal bir ideal olarak demokrasiyle örtüşen nihai performans ve kolektif yaratım katılımcılar arasında eşit olarak paylaşılır.

7. Aşinalık: ortak dil ve anlayışların paylaşılması, ortak anlaşmalar olarak bir “kültür” örneği.

8. İletişim: sürekli ve kendiliğinden iletişim

9. İleriye Taşımak: birbirlerinin katkılarından yararlanarak büyüme ve gelişmeyi genişletmek ve detaylandırmak

10.Başarısızlık Potansiyeli: Başarısızlığın ortasında grup akışını sürdürmenin anahtarı psikolojik güvenlik duygusudur.

Derin dinleme işbirlikçi liderlik modelin temel uygulamalarından biridir. Buna “Büyük Kulaklar” da denir.

Kişisel gelişim ve kariyer gelişimi ile ilgili zengin içeriklerimizi accessland.live dijital medya platformumuzdan inceleyebilir, dakikalar içinde gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz.

Derin Dinleme ve Liderlik

Caz Müziğinden Liderlik Dersleri – Derin Dinleme ve Liderlik

Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyonun Sanatı ve Uygulaması kitabının yazarı sistem teorisyeni Peter Senge‘ye göre: “Gerçek liderlik her zaman dinlemekle başlar.” En çok satan liderlik uzmanı John C. Maxwell, Beş Liderlik Düzeyinde şunları söylüyor:

“Büyük liderler önce dinleyicilerdir, sonra öğrenicilerdir ve sonra da liderlerdir.”

20. yüzyılın en büyük Amerikalı bestecisi Duke Ellington “Ben dünyanın en iyi dinleyicisiyim” demiştir. İş ve pazarlama gurusu Jay Abraham, The CEO Who Sees Near Corners kitabında, üst düzey liderler için tüm beyinle dinleme dediği şeyi savunuyor.

Jay Abraham

Abraham’ın tüm beyinle dinlemeyi tanımlaması, Danny Meyer‘in “her duyuyla dinlemek” dediği şeye benzer.

İş için “Cazlanmak” heyecanlanmak, motive, coşkulu, kendinden emin, gururlu ve huzurlu hissetmenin ve o ekipte çalışma seçeneğinin birleşimidir.

Jazz kültürü, özgürlüğün, esnekliğin ve doğaçlamanın bir sembolüdür. Bu kültür, liderlikle önemli paralellikler taşır. Caz müziği gibi, liderlik de sürekli değişen koşullara adapte olma, yenilikçilik ve yaratıcılık gerektirir. Bir caz grubunun uyumu, farklı sesleri ve stilleri bir araya getirerek harmonik bir bütün yaratma yeteneğine dayanır. Benzer şekilde, etkili bir lider de çeşitliliği kabul eder, her üyenin güçlü yönlerini ortaya çıkarır ve takımın genel başarısı için bu özellikleri birleştirir.

Caz, beklenmedik durumlar karşısında esnek olmayı ve anın getirdiği zorluklara yaratıcı çözümler üretmeyi öğretir. Liderlikte de benzer bir yaklaşım gereklidir. Liderler, değişen koşullara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermelidir. Bunu yaparken, hem bireysel hem de takım olarak sürekli öğrenme ve gelişmeye açık olmalıdırlar.

Sonuç olarak, caz müziği, liderlikteki başarı için gerekli olan esneklik, uyum ve yaratıcılık gibi unsurları mükemmel bir şekilde temsil eder. Cazın bu dinamik ve yenilikçi doğası, liderler için ilham verici bir örnek teşkil eder. Her lider, caz müziğinin bu benzersiz özelliklerinden ders alabilir ve bu sayede hem kendini hem de yönettiği takımı daha başarılı bir geleceğe yönlendirebilir.

Mihaly Csikszentmihalyi kimdir?

Mihaly Csikszentmihalyi kimdir?

Csikszentmihalyi, büyürken karşılaştığı zorluklar nedeniyle bir mutluluk araştırmacısı oldu. II. Dünya Savaşı sırasında esir düştü ve bu dönemde çevresindeki insanların acı ve ıstıraplarını gözlemledi. Sonucunda, mutluluk ve memnuniyet konularına karşı bir merak geliştirdi.

Csikszentmihalyi, savaş sırasında işlerini, evlerini ve güvenliklerini kaybettikten sonra birçok insanın memnun bir hayat sürdüremediğini gözlemledi. Savaştan sonra, ‘Yaşamaya değer bir hayatı ne yaratır?’ sorusuna cevap bulmak için sanat, felsefe ve din konularına ilgi duydu.

Sonunda, İsviçre’deki bir kayak merkezindeyken psikolojiyle karşılaştı. İsviçreli psikolog Carl Jung’un bir konferansına katıldı, Jung II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa halkının travmatize psikolojileri hakkında konuştu.

Csikszentmihalyi bu kadar etkilendi ki, Jung’un çalışmalarını okumaya başladı ve bu onu psikoloji eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeye yönlendirdi. Mutluluğun nedenlerini incelemek istiyordu.

Csikszentmihalyi’nin çalışmaları, mutluluğun dışsal bir durum değil, içsel bir var oluş hali olduğu sonucuna varmasına yol açtı. Onun popüler 1990 tarihli kitabı “Flow: The Psychology of Optimal Experience”, mutluluk seviyelerinin akışı tanıtarak değiştirilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Mutluluk, Csikszentmihalyi’nin savunduğu gibi, katı ve değişmez bir durum değildir. Aksine, mutluluğun tezahürü, kararlı bir çaba gerektirir.

Herkesin belirlenmiş mutluluk noktasının ötesinde, her bireyin bir dereceye kadar kontrol edebileceği bir mutluluk seviyesi vardır. Araştırmaları aracılığıyla Csikszentmihalyi, insanların en yaratıcı, üretken ve mutlu oldukları zamanın akış halinde oldukları zamanlar olduğunu anlamaya başladı.

Csikszentmihalyi, sporcuları, müzisyenleri ve sanatçıları zirve performans seviyelerini ne zaman deneyimlediklerini öğrenmek istediği için röportaj yaptı. Ayrıca, bu deneyimler sırasında nasıl hissettiklerini öğrenmekte de ilgiliydi.

Csikszentmihalyi, “akış hali” terimini geliştirdi çünkü röportaj yaptığı kişilerin birçoğu, en iyi performans durumlarını, çalışmalarının onlardan çok fazla çaba sarf etmeden akıp gittiği anlar olarak tanımlamışlardı.

accessland.live
accessland.livehttps://accessland.live
Dakikalar içerisinde fark yaratmaya başlayın.Her ay yeni ve kaliteli video ve podcast içeriklerle hayatınızda ve kariyerinizde başarı hikayenizi yazın. Hemen Accessland.live'a üye olun.
spot_img

Related articles

Telifsiz Görseller için 5 Popüler Web Sitesi

Telifsiz görseller blogumuzda, telif hakkı olmadan kullanabileceğiniz yüksek kaliteli görseller sunan 5 popüler web sitesini keşfedin. Eğer bir içerik...

Köpek Psikolojisi – Köpeğinizi Anlamak İçin İpuçları

Köpek Psikolojisi blog yazımızda, sadık dostlarımızın davranışlarını daha iyi anlamak için uzman tavsiyeleri ve pratik bilgiler sunuyoruz. Bu En...

Neden Kısa Videoları Seviyoruz? Kısa Form İçerik Psikolojisi

Neden kısa videoları seviyoruz blogumuzda, kısa form içeriklerin insan beynine nasıl hitap ettiğini keşfedeceğiz. İşimizin en zor yanını paylaşalım....

Kısa Video Trendleri ve İstatistikleri

Kısa video trendleri blogumuzda, en güncel istatistiklerle, bu kısa içeriklerin dijital pazarlamaya katkılarını keşfedin. Günümüzde kısa videolar her yerde...